Friday, November 15, 2013

The Importance of a Good Breakfast


Have you had breakfast yet ?
คุณทานอาหารเช้าแล้วหรือยัง


The Importance of a Good Breakfast
ความสำคัญของอาหารเช้าที่ดี

By Grace DerochaAugust 3, 2011
Briefed&Translated by PL Translation Services

Metabolism Booster

If you skip breakfast, you throw your body into starvation mode. This process actually slows down your metabolism and does not allow you to lose weight and may even cause you to gain weight.

เป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหาร

ถ้าคุณไม่ทานอาหารเช้า คุณจะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่หิวโหย ซึ่งโดยกระบวนการนี้จริง ๆ แล้วจะทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารลดลงและทำให้น้ำหนักของคุณไม่ลดหรือแม้แต่จะทำให้น้ำหนักเพิ่มด้วยซ้ำไปTiming is Key

Breakfast should ideally be eaten within 2 hours from when you wake up. From there you want to eat every 3-4 hours to keep that metabolism moving and to give your body and brain energy to work as effectively and efficiently as possible.
จังหวะเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญ
อาหารเช้าควรทานภายในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ตื่นขึ้นมา  จากนั้นคุณจะต้องการอาหารประมาณทุก ๆ 3-4 ชั่วโมงเพื่อรักษาอัตราการเผาผลาญอาหาร และเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายและสมองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Your Breakfast Questions Answered

The number one thing I hear when I am advising people to start eating breakfast is: “I am not hungry in the morning.” My reply is that you don’t have to eat a lot, but eat something. I also explain how it helps metabolism, energy, and overall health and productivity throughout the day.
The next question I hear is: “What should I eat for breakfast?” This answer is simple: anything you want. Your breakfast does not need to be the typical breakfast food. The goal is to keep the portions controlled and try to pick more nutritious options.

คำตอบสำหรับคำถามเรื่องอาหารเช้าของคุณ
คำถามหมายเลขหนึ่งที่ฉันมักจะได้ยินเสมอเวลาไปแนะนำผู้คนให้เริ่มทานอาหารเช้า ก็คือ :  " ฉันมักจะไม่หิวในตอนเช้า " คำตอบของฉันก็คือว่า คุณไม่จำเป็นต้องทานมาก แต่ควรทานอะไรบ้าง ฉันได้อธิบายเช่นกันว่ามันจะช่วยเรื่องอัตราเผาผลาญอาหารอย่างไร, เรื่องพลังงาน, และสุขภาพโดยรวมและผลที่จะได้รับตลอดทั้งวัน

คำถามต่อมาก็คือ " ควรจะทานอะไรเป็นอาหารเช้า? " คำตอบก็ไม่มีอะไรซับซ้อน คุณเพียงทานในสิ่งที่คุณต้องการจะทาน อาหารเช้าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบตายตัว เพียงแค่ทานในสัดส่วนที่เหมาะสมและพยายามเลือกทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Grab and Go Ideas

The third complaint I usually get about breakfast is: “I don’t have time for breakfast.” So I would love to share with you, what I personally call, the breakfast five-fecta. This is 5 different grab and go foods, that you can choose 2 to 3 of them to give you a good variety of nutrients at your breakfast meal.

แนะนำอาหารแบบ Grab&Go
คำถามที่สามที่ฉันมักจะได้ยินคนบ่นอยู่เสมอก็คือ : " ฉันไม่มีเวลาสำหรับอาหารเช้า"  ฉันก็เลยอยากจะแชร์กับคุณว่าอาหารแบบที่ฉันเรียกเองว่า five-fecta ก็คืออาหารด่วนแบบ Grab&go (แบบเดินถือกินได้เลย)  5 อย่าง ซึ่งคุณสามารถเลือกทานได้ 2 ถึง 3 อย่างเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายสำหรับมื้ออาหารเช้าของคุณ

Remember you will only choose 2 to 3 of these options for breakfast in the morning, so you do not over eat.
โปรดระลึกไว้ว่า คุณควรเลือกเพียง  2-3 อย่างจากตัวเลือกเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณไม่ได้ทานมากเกินไป

  1. Hard boiled egg  - ไข่ต้ม
  2. Low-fat yogurt - โยเกิร์ตแบบไขมันต่ำ
  3. Fruit ผลไม้
  4. High fiber cereal bar ซีเรียลบาร์แบบเส้นใยอาหารสูง
  5. Low-fat cheese  ชีสแบบไขมันต่ำ

Photo Credit:  {-Maria-}

Read More at  : http://www.ahealthiermichigan.org/2011/08/03/the-importance-of-a-good-breakfast/


No comments:

Post a Comment