Thursday, July 18, 2013

Irena Sendler - the Brave person who saved 2500 Jewish kids&infants from the Warsaw ghetto


#IrenaSendler

มารู้จักผู้หญิงคนนี้กันค่ะ เธอคือ Irena Sendler ชาวโปแลนด์ที่ได้เสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยชีวิตเด็กชาวยิวราว 2,500 คน โดยการแอบลักลอบขนออกมาจากค่ายกักกันวอร์ซอว์ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจากเหล่าทหารนาซี เธอทำได้อย่างไรนั้น... ติดตามจากบทความนี้ได้เลยค่ะDuring WWII, Irena, got permission to work in the Warsaw ghetto, as a Plumbing/Sewer specialist. She had an ulterior motive.
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง Irena ได้รับอนุญาตให้ทำงานที่ค่ายกักกันวอร์ซอว์ ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านท่อประปา / ท่อระบายน้ำ เธอเข้าไปทำงานที่นั่นด้วยความมุ่งหมายบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจของเธอ

Irena smuggled Jewish infants out in the bottom of the tool box she carried. She also carried a burlap sack in the back of her truck, for larger kids.
Irena  ลักลอบนำเด็กทารกชาวยิวออกมาโดยซ่อนไว้ในส่วนด้านล่างของกล่องเครื่องมือ สำหรับเด็กที่ตัวโตกว่านั้นเธอจะให้ซ่อนตัวในถุงกระสอบและบรรทุกใส่ด้านหลังรถบรรทุกของเธอ

Irena kept a dog in the back that she trained to bark when the Nazi soldiers let her in and out of the ghetto. 
Irena มีสุนัขตัวหนึ่งที่กระบะด้านหลังรถ ซึ่งถูกฝึกให้เห่าเมื่อต้องขับรถผ่านทหารนาซีตรงจุดตรวจเข้าออกของค่ายกักกัน

The soldiers, of course, wanted nothing to do with the dog and the barking covered the kids/infants noises.
ซึ่งแน่นอนว่าทหารไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับสุนัข และเสียงเห่าก็ยังช่วยกลบเสียงของเด็กๆ รวมทั้งเสียงทารกด้วย

During her time of doing this, she managed to smuggle out and save 2500 kids/infants.
ในช่วงเวลาที่เธอได้ทำเช่นนี้ เธอสามารถลักลอบช่วยชีวิตเด็กออกมาได้ถึงราว 2,500 คน

Ultimately, she was caught, however, and the Nazi's broke both of her legs and arms and beat her severely.
แต่ในที่สุดเธอก็ถูกจับได้ และทหารนาซีก็ได้ทารุณกรรมเธออย่างรุนแรงจนทั้งแขนและขาของเธอหัก

Irena kept a record of the names of all the kids she had smuggled out, In a glass jar that she buried under a tree in her back yard. After the war, she tried to locate any parents that may have survived and tried to reunite the family. Most had been gassed. Those kids she helped got placed into foster family homes or adopted.
Irena เก็บบันทึกชื่อของเด็กทั้งหมดที่เธอลักลอบช่วยออกมา โดยบรรจุไว้ในกระปุกแก้วและฝังไว้ใต้ต้นไม้ที่สนามหลังบ้านของเธอ เมื่อสงครามสิ้นสุด เธอพยายามที่จะตามหาพ่อแม่ของเด็ก ๆ ที่อาจจะยังมีชีวิตอยู่ และเธอพยายามที่จะให้พวกเค้าได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง แต่เกือบทั้งหมดถูกสังหารไปแล้วด้วยการรมแก๊ส อย่างไรก็ดี เด็ก ๆ ทุกคนก็ได้รับการจัดหาบ้าน โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือครอบครัวที่ตัดสินใจรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมIn 2007 Irena was up for the Nobel Peace Prize. 
She was not selected. 
Al Gore won, for a slide show on Global Warming. 
ในปี 2007 Irena ได้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
แต่เธอไม่ได้รับเลือก
อัลกอร์ได้รับรางวัลในปีนั้น สำหรับการโชว์สไลด์เรื่องโลกร้อน

Irena Sendler  
Died: May 12, 2008 (aged 98)
Warsaw, Poland
Irena Sendler เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2008 (อายุ 98 ปี )
ที่วอร์ซอว์ โปแลนด์

Please share this to honor the sacrifice and courage of this fine human being who gave so much and saved so many. 


#EnglishToThaiTranslation
by PL Translation ServicesNo comments:

Post a Comment